ترس از شاد بودن

من از شاد بودن می ترسم.

چون هر وقت یکم خوش بودم یک اتفاقی باعث می شه همه چی تغییر کنه

اتفاقی که من ازش حرف می زنم ممکنه واسه شما خیلی موضوع ساده ای باشه

ولی من طاقتشو ندارم.

/ 0 نظر / 29 بازدید