عذرخواهی از دنیا

من اشتباه کردم وقتی میگفتم دوست داشتن بده

قشنگ ترین احساس ممکنه

ولی احساس من با بقیه فرق داره

واقعیه

من می خوام مال من باشه واسه همیشه

ولی نیست

این چه رسم مزخرفیه

دیگه نمی تونم تحمل کنم.

/ 2 نظر / 31 بازدید
سلمان

سلام[گل] اره بعضی وقتا هست که باید تحمل کرد[دلشکسته] ولی تحمل هم اندازه ای داره بخدا[ناراحت]

سلمان

هرکه در سینه دلی داشت به دلدار فروخت / دل نفرین شده ی ماست که تنهاست هنوز [دلشکسته][دلشکسته][دلشکسته]